Onderwijskundig onderzoeker

Naast ontwikkelaar heb ik de nodige ervaring op het gebied van onderwijskundig onderzoek. Jarenlang ben ik betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van monitorings- en evaluatieonderzoeken. Mijn onderzoeksactiviteiten richten zich op het:

  • formuleren van de juiste onderzoeksvragen;
  • ontwikkelen van passende onderzoeksinstrumenten zoals (digitale) vragenlijsten, interviewleidraden of observatieschema's;
  • analyseren van onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld met SPSS);
  • rapporteren van resultaten in publicaties en het doen van aanbevelingen.